pals de suport xarxa

Pals de Xarxa de Tenis

Pals de suport de la xarxa de tenis/voleivol en desús, ubicats en la zona esportiva de Maldà