Trucs de composició

Formats de text

HTML restringit

 • Etiquetes HTML permeses: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  Aquest lloc permet contingut HTML. Mentre aprendre tot l'HTML pot semblar intimidatori, aprendre com s'han d'utilitzar un petit nombre de les "etiquetes" més bàsiques de l'HTML és ben senzill. Aquesta taula proporciona exemples de cadascuna de les etiquetes habilitades en aquest lloc.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Descripció d'etiqueta Escriviu Obteniu
  Les àncores es fan servir per fer enllaços a altres pàgines. <a href="https://parcmalda.cat">Drupal</a> Drupal
  Emfatitzat <em>Emfatitzat</em> Emfatitzat
  Marcat <strong>Marcat</strong> Marcat
  Citat <cite>Citat</cite> Citat
  Citat en bloc <blockquote>Citat en bloc</blockquote>
  Citat en bloc
  Text codificat emprat per mostrar codi font de programació <code>Codificat</code> Codificat
  Llista sense endreçar - empreu <li> per començar cada element de llista <ul> <li>Primer element</li> <li>Segon element</li> </ul>
  • Primer element
  • Segon element
  Llista endreçada - empreu <li> per començar cada element de llista <ol> <li>Primer element</li> <li>Segon element</li> </ol>
  1. Primer element
  2. Segon element
  No hi ha ajuda per l'etiqueta li.
  Les llistes de definicions són similars a altres llistes HTML. <dl> comença la llista de definició, <dt> comença el terme definit i <dd> comença la descripció de la definició. <dl> <dt>Primer terme</dt> <dd>Primera definició</dd> <dt>Segon terme</dt> <dd>Segona definició</dd> </dl>
  Primer terme
  Primera definició
  Segon terme
  Segona definició
  No hi ha ajuda per l'etiqueta dt.
  No hi ha ajuda per l'etiqueta dd.
  Capçalera <h2>Subtítol</h2>

  Subtítol

  Capçalera <h3>Subtítol tres</h3>

  Subtítol tres

  Capçalera <h4>Subtítol quatre</h4>

  Subtítol quatre

  Capçalera <h5>Subtítol cinc</h5>
  Subtítol cinc
  Capçalera <h6>Subtítol sis</h6>
  Subtítol sis

  Molts caràcters poc usuals es poden introduir sense cap problema.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Descripció de caràcter Escriviu Obteniu
  Àmpersand &amp; &
  Més gran que &gt; >
  Més petit que &lt; <
  Marca d'interrogació &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.

Text pla

 • No es permet l'ús d'etiquetes HTML.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.