Recursos

Publicat el 29 de febrer

Diversos materials metàl·lics al magatzem municipal

Publicat el 27 de febrer

Alguns dels pins de la zona esportiva s'han de talar per sanejar el bosquet. Els troncs en poden ser un recurs 

Publicat el 27 de febrer

Pals de suport de la xarxa de tenis/voleivol en desús, ubicats en la zona esportiva de Maldà

Publicat el 27 de febrer
Publicat el 25 de febrer

Canastes actualment sense ús. Emmagatzemades a la zona esportiva de Maldà.

Publicat el 25 de febrer

Antics bàculs d'enllumenat públic. Emmagatzemats a la zona esportiva de Maldà.