Segona sessió de treball

Data de convocatòria

En aquesta sessió continuarem treballant els possibles usos de l'espai i coneixerem com funcina la aquesta web del procés.