materials de ferro

Materials metàl·lics al magatzem municipal

Diversos materials metàl·lics al magatzem municipal