arbres

Arbres

Alguns dels pins de la zona esportiva s'han de talar per sanejar el bosquet. Els troncs en poden ser un recurs